#DAY ONE
25-03-2021
1 ding weet ik zeker: het grootste geschenk dat we aan onszelf kunnen geven is een gezond leven, een sterk leven en een geïnspireerd leven.

Dat kunnen we alleen zelf doen. De afgelopen 30 jaar hebben veel mensen hun hart bij me geopend tijdens de consulten. Verhalen over twijfel, pijn, zwaktes, onzekerheden, verlies en frustraties met mij gedeeld.

Dit zijn voor mij allemaal levenslessen geweest. Dank daarvoor.

Ook ik kamp met frustratie, pijn en onzekerheden. Ik heb een manier gevonden om daar mee om te gaan. En steeds sterker te komen uit elke strijd. Dit zal ik in het boek KNOCK - OUT met jullie delen hier alvast een voor proefje.

Ik hoop dat ik jou op basis van mijn ervaring kan inspireren om ook de beste versie te worden van jezelf.
Stel jezelf de volgende vragen:

Waar sta ik nu?
Ben ik de persoon geworden die ik wil zijn?
Heb ik bereikt in mijn leven wat ik wilde bereiken?
Ben ik de fysieke conditie die ik wil hebben?
Wat heeft er in mijn leven volle aandacht nodig?
Waar ligt mijn focus?
Wat geeft mij energie?
Wat heb ik nodig om verbonden met mijzelf te blijven?
Zodat ik kan zijn wie ik werkelijk ben. Heb je niet direct antwoord op deze vragen? Dat is juist mijn doel. Welkom in het proces.
Binnenkort gaan beginnen

Diana

DYSORTHOGRAFIE
12 Maart 2021
I
Ik was al 44 jaar toen ik de diagnose kreeg. De diagnose die luistert naar de naam Dysorthografie. Als klein kind had ik al moeite met spelling, schrijven en verbindingen leggen. Aan mijn woordenschat lag het niet, evenals aan mijn intelligentie. Er was niet met mij aan de hand, tot ik moest schrijven.... Dat lukte mij simpelweg niet

Toen mijn zoon Ian vier jaar was, zag ik bij hem precies hetzelfde gebeuren. Bovengemiddeld intelligent, maar bepaalde verbindingen kon hij niet leggen.
Na een aantal onderzoeken kreeg Ian de diagnose Dysorthografie. Iets waar ik, en nog velen met mij, nog nooit van gehoord hadden.

Dysorthografie ontstaat door afwijkingen in het taalgebied van de hersenen. Waarschijnlijk spelen er erfelijke factoren mee, maar de oorzaak is nog altijd onbekend. Omdat deze verbindingen in de hersenen missen, is het ook lastig om de stoornis te trainen of te verbeteren. Mensen met dysorthografie hebben moeite met het fonologisch* verwerken van taal, zij missen de koppeling tussen gesproken taal en geschreven taal, spellingsregels zijn lastig, laat staan de uitzonderingen daarop.

De diagnose van mijn zoon was voor mij een Eye Opener en ik heb mijzelf dan ook laten testen bij Professor Merkelbach. En jawel... ook mijn test was positief op deze stoornis. Ondanks dat ik me nooit een slachtoffer heb gevoeld, was deze uitslag een verademing. Eindelijk de bevestiging dat ik er al die jaren zelf niets aan kon doen, dat het gewoon een ‘gat’ is in mijn hersenen. Wanneer ik een woord hoor, moet je aan mij niet vragen hoe je dat moet spellen. D´s en T´s zijn aan mij zeker niet besteed. En de grammaticale fouten vliegen dan ook in het rond. Nou en ?!
Mensen oordelen snel, veel te snel. En dat vind ik erg gevaarlijk, want je weet nooit welk verhaal er schuil gaat achter je medemens.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ik ben hierin dan ook niet alleen. En precies om deze reden wil ik ‘mijn tekortkoming’ bespreekbaar maken. Al heb ik het zeker nooit als een tekortkoming ervaren ! Tekortkomingen bestaan niet in mijn woordenboek : )
Want van ieder tekortkoming kun je een kwaliteit maken, iedere tekortkoming creëert mogelijkheden. Een tekortkoming kan zelfs een gave worden.
Wat een geluk dat ieder mens tekortkomingen heeft...
Ik geloof erin dat je alles kan bereiken wat je wilt. Mijn focus ligt dan ook op wat mijn dysorthografie mij allemaal heeft opgeleverd. En dat is een hoop !
Ik kijk totaal anders naar de wereld: ik observeer, ik luister naar mensen, en dan bedoel ik ECHT luisteren, en ik onthoud deze verhalen ook.
Ik ben een absolute beelddenker, ik weet zonder te lezen waar iets over gaat, en iets mooiers is er niet, want beeld is emotie.

Door mijn zogenaamde tekortkoming in te zetten als kwaliteit heb ik mijzelf zakelijk gezien op een hoger plan kunnen tillen, dat heeft het bedrijf letterlijk groot gemaakt. Wanneer er bijvoorbeeld een advertentie word gemaakt, moeten de mensen in een oogopslag zien waar het over gaat en wat zij van mij en mijn team kunnen verwachten. Deze beeldvorming moet pakkend zijn en 1 woord het verhaal kunnen vertellen.
Dat geld ook voor de patiënten die ik een consult geef, door goed naar ze te luisteren, en mij in hen te verplaatsen, kan ik ze een beeld schetsen van wat een behandeling voor ze zou kunnen betekenen. Door een realistisch beeld voor ze te schetsen kan ik een verschil maken in hun leven.

Mijn grootste overtuiging is om nooit te kijken naar wat je niet kan. En dat wil ik graag overbrengen op mensen. Omarm je tekortkoming.
Maak van je tekortkoming je kwaliteit. Want dat brengt je kwaliteit van leven. Alles waarvan je denkt dat het niet kan, kun je ombuigen tot je grootste succes. Ik wil mensen inspireren om nooit op te geven, maar zichzelf de vraag laten stellen: Hoe kan ik het wel ?!
Leg de focus op je kwaliteiten. Inspireer, motiveer en blijf leren. De wereld ligt aan je voeten !

*Fonologie is o.a. het kunnen omgaan met klanken, zoals bijvoorbeeld het opsplitsen van woorden in lettergrepen, en het verbinden van lettergrepen
tot een woord.

Meer informatie
H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden richtte op 27 Mei 2004 de Stichting Lezen en Schrijven op. Deze stichting zet zich ieder dag in voor de 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Kijk voor meer informatie op https://www.lezenenschrijven.nl

follow me on 
contact
Avenue Carnisse 221 / 2993 MD / Barendrecht
Copyright © 2022 All Rights Reserved
Heb je een vraag? chat met mij